Eris Coba

Profili i avokatit

Zoti Eris COBA është diplomuar si jurist në vitin 2007 në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, fakulteti i drejtësisë. Ai është paisur me licencë për ushtrimin e profesionit të avokatit, është anëtar i dhomës së avokatisë Tiranv dhe ushtron profesionin e avokatit që nga viti 2008, me të drejtë perfaqësimi në të gjitha shkallët e gjykimit të Republikës së Shqipërisë. Ai gëzon një experiencë të gjerë në fushën e të drejtës civile, të drejtës së biznesit, të drejtës bankare, të pasurive të paluajtëshme, etj. Ai ka kryer detyrën e avokatit pranë bankës “Credit Agricole”, bankes “Alpha” dhe një sërë subjektesh serioze të biznesit të madh. Duke filluar nga viti 2015 e në vazhdim, z. Eris COBA është pjesë e studios ligjore Hoxha Law Firm. Avokati Eris COBA është njohës shumë i mirë i gjuhës Angleze, gjuhës Italiane, gjuhës Spanjolle dhe gjuhës Franceze.