Aida Hoxha

Profili i specialists

Znj. Aida HOXHA është diplomuar si juriste në vitin 2018 në Albanian University, Fakulteti i Drejtësise. Ajo është e rregjistruar si as/avokate prane Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe është duke ndjekur studimet në shkollën e avokatisë. Ajo është juriste e specializuar në fushën e të drejtes civile, të drejtës administrative, në fushën e pasurive të paluajtëshme, të drejtës së biznesit etj. Ajo kryen funksionin e as/avokates në studion ligjore Hoxha Law Firm që nga viti 2015 e në vazhdim. Znj. Aida HOXHA është njohëse shumë e mirë e gjuhës Angleze për të cilën ka kryer kurse studimi në Shtetet e Bashkura të Amerikës.